Activiteiten gerelateerd of de mens centraal?

De titel van een artikel op fmm.nl kopt “Het Nieuwe Werken niet altijd goed voor productiviteit”. Steeds vaker wordt duidelijk dat de effecten van HNW onduidelijk zijn qua productiviteit en vitaliteit van de medewerkers.

Dit artikel grijpt terug op de resultaten van de TNO-expertmeeting over de effecten vanHet Nieuwe Werken. Een van de uitkomsten is het bestaan van een optimum in thuiswerken. Voor mij bekend. Vanuit onderzoeken van de Erasmus Universiteit is al eerder gebleken dat tot circa 40% van de tijd thuiswerken de productiviteit verhoogt. Daarboven daalt de productiviteit juist.

TNO definieert HNW als een visie op een manier van werken die goed aansluit bij de behoefte van de kenniswerker. Dit leidt tot het creƫren van een productieve, duurzame, inspirerende en (team)prestatie bevorderende werkomgeving middels technologische en sociale innovatie. Het gaat niet alleen om plaats- en locatie onafhankelijk werken, het vraagt ook om een verandering in gedragscultuur en stijl van leidinggeven die zich op resultaatafspraken.

Maar waar TNO juist heil ziet in de activiteitgerelateerde werkplek, zie ik daar juist een knelpunt ontstaan. Activiteitengerelateerd werken is een werkmethode waarbij de werkplek aansluit bij de activiteit.

Mijn inziens vindt het achterblijven van de productiviteit of het niet verhogen van de productiviteit zijn oorzaak in de uitrol van Het Nieuwe Werken in een organisatie. Veelal betekent over gaan tot HNW dat medewerkers thuis gaan werken en de werkomgeving zo wordt aangepast dat het personeel ook binnen de muren een passende plek kunnen vinden voor de werkzaamheden die ze moeten uitvoeren, flexibiliteit.

Toch komt het regelmatig voor dat de nieuwe manier van werken en de werkomgeving niet positief worden ontvangen. Met als gevolg geen of zelfs een negatief effect op de productiviteit.

Het Nieuwe Werken is een werkvorm waarin de medewerker centraal staat en de vrijheid heeft om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt en met wie hij werkt. Kortom de medewerker staat centraal.

Activiteitengerelateerd werken vindt zijn basis in wat medewerkers doen. Voor concentratiewerkzaamheden wordt een stilte werkplek ingericht, voor reguliere werkzaamheden de open werkplek.

Dit levert het knelpunt! Activiteitengerelateerd werken kent als uitgangspunt dat iedereen op dezelfde manier werkt. De “hoe vraag” wordt uniform ingevuld in de werkomgeving. Er wordt geen rekening gehouden met de drijfveren achter de activiteiten, met de voorkeurs werkstijl van het personeel.

Bij het vormgeven van Het Nieuwe Werken is er meer aandacht voor mens achter de medewerker nodig om daadwerkelijk de productiviteit te verhogen. Op deze manier wordt het HNW niet puur en alleen als “tijd en locatie onafhankelijk werken” gezien, maar ook naar de gevolgen van die mogelijkheid: meer zelfstandigheid, meer vrijheid, sturen op resultaat, betere samenwerking en communicatie, efficiĆ«nter werken.

Op deze manier wordt er daadwerkelijk een bijdrage geleverd aan de empowerment, het bevorderen van het verantwoordelijkheidsgevoel, van het personeel. En verhogen van empowerment, zo is gebleken uit de onderzoeken van de Erasmus Universiteit, resulteert in het verhogen van de productiviteit.

Geef de werkomgeving vorm door naar de drijfveren te kijken van de medewerkers en deze door te vertalen naar de uitstraling en vormgeving. En koppel de voorkeurstijl van werken aan de te implementeren mogelijkheden. Op deze manier draagt HNW bij aan het verhogen van de productiviteit.

Te vaak wordt Het Nieuwe Werken nog gezien als een methode om te bezuinigen op huisvestingskosten. Pas als deze doelstelling losgelaten wordt is een bedrijf in staat met een open vizier HNW te ontwikkelen in zijn pure vorm, waarbinnen flexibel werken en een vaste werkplek hand in hand mogen gaan.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink. Plaats een reactie of laat een trackback achter: Trackback URL.

Plaats een reactie

Uw e-mail wordt nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

U mag deze HTML-elementen en attributen gebruiken <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*