Advies

Als adviseur is Fiona Verbeek – van Angelen verbonden aan Aestate. Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van huisvesting en vastgoed. Daarmee bedoelen we gebouwen, vastgoedportefeuilles en de openbare ruimte. Kortom, de fysieke omgeving waarmee iedereen dagelijks in aanraking komt.

Door deze aanpak, zorgt Fiona ervoor dat haar projecten opgepakt worden samen met een team van experts. Samen met Aestate staat ze midden in de markt en zoeken ze regelmatig samenwerkingen met andere, aanverwante, partijen op om zo vragen met een creatieve insteek te bekijken.

Fiona zoekt in haar projecten het snijvlak van de fysieke omgeving en de mensen die daar gebruik van maken. Door continu te schakelen tussen de architectonische en bouwkundige inzichten en bedrijfskundige en organisatorische randvoorwaarden geeft ze antwoord op vragen van concept tot implementatie, van ontwikkeling tot gebruik.

De kracht van Aestate is om in complexe situaties en bestuurlijk gevoelige omstandigheden partijen op één lijn te krijgen. Ze kijken verder dan enkel vanuit vastgoedtechnisch perspectief. Door het verbinden van mensen en processen ontstaan haalbare oplossingen, die duurzaam en toekomstbestendig zijn.

Of het nu gaat om de strategische keuzes, het concept of de implementatie, iedere opdracht is uniek! En iedere oplossing is concreet! De aanpak is praktisch en oplossingsgericht. Vanuit de werkelijke behoefte wordt een toegankelijk antwoord geformuleerd. Door de combinatie van de architectonische en bedrijfskundige inzichten in te zetten komen gedegen ontwerp keuzes voor de werkomgeving tot stand en ontstaat een passend werkplekconcept, die wordt door vertaald naar een juiste inrichting en een effectief gebruik

De missie van Aestate is het bieden van duurzame oplossingen voor complexe, strategische huisvestingsgerelateerde vraagstukken door het verbinden van mensen, kennis, inhoud en proces.

Om maatwerkoplossingen te kunnen leveren is het komen tot de kern van de vraag belangrijk. Dat vraagt onderling vertrouwen en integriteit. Aestate doet graag een stapje extra voor haar opdrachtgevers!

Aestate

Projecten