Crown Intern Transport

Crown in Nederland is een directe dochtermaatschappij van Crown Equipment Corporation, één van ‘s werelds grootste fabrikanten van elektrische heftrucks. In Nederland is Crown Intern Transport gehuisvest in een kantoorpand op het industrieterrein “De Vaart” in Almere.

Het kantoorpand van Crown Intern Transport heeft een gesloten karakter met veel barrières.  Om meer interactie, samenwerking en kennisdeling te ontlokken in het gedrag van het personeel is gekozen om te komen tot een herindeling van het pand. Feitelijk gaat het hier om een bedrijf met een individuele werkmentaliteit in een kantoorpand met een gesloten karakter en een zware constructie, maar met de wens meer samenwerking en interactie te faciliteren. Tevens past de uitstraling van de werkomgeving niet meer bij de gewenste imago. Ook dat is een rede voor de herontwerpen en opnieuw vormgeven van de werkomgeving. Eén van de randvoorwaarden is dat de nieuw te ontwikkelen werkomgeving ruimte biedt om groei van het personeel op te vangen. Hiervoor is het essentieel de werkomgeving aantrekkelijk te maken voor nieuwe sollicitanten.

VerFang heeft een huisvestingsconcept, met bijbehorende herindelingsplannen, ontwikkeld voor Crown om de organisatorische ontwikkelingen te verspoedigen en een ander gedrag onder de medewerkers te ontlokken. Binnen de oplossingen is rekening gehouden met de onderlinge relaties tussen de verschillende afdelingen en functiegroepen.

In samenwerking met Koreso zijn, via een inventarisatie van de wensen en eisen in combinatie met een inventarisatie van de mogelijkheden, de uitgangspunten, vlekkenplannen en globale kostenramingen opgesteld. Vanuit de gekozen oplossingsrichting is daarna het huisvestingsconcept verder uitgewerkt. In dit concept zijn de herindelingsplannen met bijbehorende kostenramingen opgenomen.

Plaats een reactie

Uw e-mail wordt nooit gepubliceerd noch gedeeld. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

U mag deze HTML-elementen en attributen gebruiken <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*