Wie

Aan een mooi verhaal heb je in feite niets! Het gaat uiteindelijk om de resultaten, het slagingspercentage van deze resultaten. Belangrijk daarvoor is een eerlijke en reële oplossing voor de werkelijke vraag. Fiona heeft juist daarom aandacht voor de werkelijke vraag en het achtergrond van die vraag. Ze blijft concreet en gaat praktisch te werk.

Fiona Verbeek – van Angelen heeft een passie voor de beleving en het gebruik van de ruimte, van de werkomgeving. Als ultieme uitdaging mensen optimaal te faciliteren in hun fysieke werkomgeving om ze zo optimaal te laten presteren en positief bij te laten dragen aan het bedrijfsresultaat. Vanuit de driehoek van belanghebbenden, gebruikers, organisaties en eigenaren bestaat een gemeenschappelijk belang de gebouwde omgeving te laten stralen en haar gebruikers zo positief te beïnvloeden en motiveren.

      

Fiona heeft kennis en ervaring zowel op bouwkundig architectonisch vlak als op bedrijfskundig vlak. Juist door deze combinatie van inzichten is zij in staat de kansen en mogelijkheden van de ruimte, het gebouw en de omgeving te benutten om organisatiedoelstellingen waar te maken en het menselijk kapitaal te laten floreren. Tevens is de effectiviteit van een bedrijf te verbeteren via het verhogen van de persoonlijke effectiviteit van de mensen in dat bedrijf. Dit is mede mogelijk te maken door het optimaal te faciliteren in hun werkomgeving.

Als adviseur, via conceptontwikkeling en als kennisdeler benadert Fiona Verbeek – van Angelen benadert haar passie, haar vakgebied.

 LinkedIn: Fiona       Twitter: Fiona         Pinterest: Fiona